Miền Nam 0931219 888 - Miền Bắc 0939761 888

Mico lắp đặt hệ thống khí nén Dự án Hải Linh LNG

14/11/2022
Mico hoàn thành lắp đặt vận hành hệ thống khí nén cho Dự án kho tiếp nhận khí LNG và tái hoá khí thiên nhiên Hải Linh, Vũng Tàu tại Khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đây là một trong những dự án lớn phục vu Quy hoạch phát triển công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Khu vực Đông Nam Bộ và vùng phụ cận.