Miền Nam 0931219 888 - Miền Bắc 0939761 888

Hitachi Screw Compressors

30/03/2021

Since started with 75kW (100HP) piston-type compressors launched in 1911, Hitachi has been acting as a leader of air compressor industry and providing excellent qualities to the customers.
Our big challenge in recent years is the “effective use of energy” to promoting both environmental conservation and cost-saving. In 1993, Hitachi released the world’s first variable rotating speed compressors by inverter control and subsequently introduced certain flagship products.
Now, we are launching the 2000 Series (7.5kW~75kW) as the brand-new models to satisfy customers’ relentless demands.
We believe the 2000 Series compressor will be a reliable partner for achieving your advanced production innovation.

Với sự ra đời của sản phẩm máy nén kiểu piston 75kW (100HP) vào năm 1911, Hitachi đã trở thành một công ty hàng đầu trong ngành máy nén khí

Thách thức lớn của chúng tôi trong những năm gần đây là “sử dụng năng lượng hiệu quả” để thúc đẩy cả bảo tồn môi trường và  tiết kiệm chi phí. Năm 1993, Hitachi đã tung ra sản phẩm máy nén tốc độ quay biến thiên đầu tiên trên thế giới bằng điều khiển biến tần, và sau đó đã giới thiệu một số sản phẩm chủ lực nhất định.
Giờ đây, chúng tôi đã  Dòng sản phẩm 2000 (7,5kW ~ 75kW) là dòng máy hoàn toàn mới để đáp ứng khách hàng đòi hỏi không ngừng.
Chúng tôi tin rằng máy nén sê-ri 2000 sẽ là đối tác đáng tin cậy để đạt được sự tiên tiến  trong đổi mới sản xuất