096394.46.64-0939.761.888

Lắp đặt hệ thống khí nén Hitachi tại Nhà máy Bia Bến Tre

22/03/2021