096394.46.64-0939.761.888

Lắp đặt máy nén khí tại Nhà máy Shin Etsu

16/03/2021

Mico EPT triển khai lắp đặt hệ thống máy nén khí tại Nhà máy Shin Etsu Hải Phòng